Vītolu ģimenes apkopotas, izdziedātas, iemācītas vasaras Saulgriežu latviešu tautas dziesmas 


 .