Ūsiņos - SPĒKA DIENĀ svinam vasaras atnākšanu 

Laiku, kad sākas lielā darba cēliens, kad grožus savās rokās ņem tādi ļaudis, kas apzinās gaismas vērtību gan darbu darot, gan domas domājot. 

Ūsiņos izceļam kārtīgu saimnieku - viņa spēku, prātu un uzņēmību!


 .