Mēs svinēsim Saulgriežus, daudzināsim sentēvu atstāto mantojumu, apvienojot ar nerimstošo dzīvesprieku un mīlestību!


 .