UNA GRUŅIERE

 skroder's, pieprot ne tikai šūšanas prasmi, bet arī konstruktora- izgudrotāja, lai koklēm un bungām būtu savu "ligzdiņ-mājiņa"

 https://www.facebook.com/una.gruniere?fref=nf


 .