AISMA VALTERA 

 rotkale, postfolkgrupas DĀRDI balss un rota, spēka dziesmas "Austošās Saules dziesma" vārdu autore


 .