ĢIRTS LAUBE

mākslinieks, kurš mīl, meditē, muzicē, māca un mācās, kurš palīdz meklēt savu kokli, vadot kokles radīšanas nometnes, kā arī ģīgas, liras, ķeltu arfas, bungas - ir meistara mīlestības telpas paplašinājums

http://girtslaube.wix.com/zeltakokles 


 .