Viesturs Kļaviņš

 amatnieks, dzīves zinību zinātājs, kura teiciens ir "spēcīga ideja pati sev bruģē ceļu" 


 .