Maza skice par 9 sauļu doto iespēju ieraudzīt pasauli, apzināties sevi dažādās gaismās.
 1. ES - kā FIZISKA BŪTNE. Darbs ar augumu, sevis fizisko pieņemšanu, dzīvības spēku, dzīves noliegumu, dabas izjūtu, sakņu enerģētiku, dzimtas informāciju.
 1. ES - kā ATTIECĪBU SUBJEKTS, dalībnieks. Attiecības, draudzība, ģimene, vīrišķais, sievišķais, vecāki – bērni, pieķeršanās, nepieņemšana.              
 1. ES - kā DAĻA NO SABIEDRĪBAS. Ie-spēja sadarboties vai nespēja - noliekot sevi otrā plānā, jeb tiecoties uzkundzēties, manipulēt, uztvert citus, kā savu resursu. 
 1. ES - kā INDIVIDUALITĀTE, neatkārtojama būtne esoša saskaņā ar sava pašradošā mīlošā kodola starojumu. Personības izkropļojumi - sevis nepieņemšanas, nepazīšanas, nemīlēšanas viltus kompensācijas.                                     
 1. ES - kā šīs pasaules līdzradītājs, JAUNRADĪTĀJS, pieaugošā pašizpausmē un saskaņā ar esošo. Nespēja, bailes sevi izteikt, realizēt. Viltus nepieciešamība izrādīties, atšķirties, noliegt citus, pašmērķigums.                                               
 1. ES - kā šīs pasaules IZ-ZINĀTĀJS, likumsakarību izpratējs, vērtību redzētājs un realizētājs. Veseluma dinamikas apzināšanās. Aizķeršanās vecās zināšanās, vecās vērtībās, subjektīva citu vērtēšana, tiesāšana.                              
 1. ES - kā INSTRUMENTS RADĪTĀJA ROKĀ, kā viena no krāsām, apzinoties visu mūžīgi sākotnējās radīšanas ideju staru krāsu paleti. Pieķeršanās kādai atsevišķai idejai, aprobežotu ideoloģiju radīšana, citu apkarošana - visgraujošākais spēks. 
 1. ES - kā VIENA NO DVĒSELĒM ar savu uzdevumu, pašrealizācijas plānu. Spēja uztvert citus līdzīgi kā dvēseļu draugus kopīgā ceļojumā, mīlošā sadarbībā. Darbs ar nošķiršanos, pašizolāciju, bezmērķīguma sajūtu. Atgūt spēju un spēku saskaņoties ar saviem dzīves uzdevumiem. 
 1. ES - sākotnēji un mūžīgi DIEVIŠĶA BŪTNE. Radītājs vienmēr ir manī un ap mani. Viss ir vienots Vienā Dzīvībā, Mīlestībā, Radīšanā, Tīrībā, Spēkā, Mierā....
- sajutīsi un iemācīsies 100-200 tautasdziesmas un ļausies tām sevi izdziedāt un dziedināt,
- apzināsies tautasdziesmu un sevis paša mirdzošo kodolu – SAULI SEVĪ,
- iegūsi harmoniju savā jūtu pasaulē un labu sajūtu fiziskajā augumā, 
- atradīsi saskaņu starp jūtām un prātu, iekšējo un ārējo, pagātni un nākotni, garīgo un fizisko, - nostiprināsi dvēseles pašizpausmi katrā iekšējā vai ārējā darbībā,
>>>III<<<
 

Mūsu MAZAIS EGO-ES savā prātā izmantojot šīs enerģijas savām vajadzībām, nonāk dažādos ierobežojumos, no kuriem kaut kad atkal jāizkļūst. Dziesmas te noder gan profilaksei - lai neiekristu slazdos, vai dziedināšanai - lai pavērtu izeju. 

"Noskanējot" un pārstartējot sevi visā spektrā saskaņā ar sevi pašu un Veselumu vienlaikus - var dot visharmoniskāko rezultātu

9SAULES – 9ATSPULGI

 • Attiecību enerģētika
 • Kopīgā lauka enerģētika
 • Mīlestības lauka enerģētika
 • Radīšanas enerģijas vilnis
 • Enerģijas atbrīvošana iepriekšējās dzīves uztveres pārradīšanai
 • Iedvesmas enerģija
 • Mērķtiecības vektora enerģija
 • Apziņa, kurā iespējams pārkausēt katru ierobežojumu
 • Katra nākošā enerģija izaug no iepriekšējās un izsauc nepieciešamību pēc nākošās. Un tajā pašā laikā tās ir vienlaikus pastāvošas, katrā mirklī smalki saaustas, viena otru ietekmējošas. Tātad patiesi sajūtamas, izzināmas, izmaināmas holistiskā, vienotā pasaules uztvērumā.  .