9 dienās varēsim atrast ceļabiedrus, dažādos veidos sevi, citus un dzīvi no jauna atklājot. 

Šogad 5 galvenās taciņas, pa kurām Dzīvības kokam vara pamatus un zelta zarus izzinoši izložņāt, rāmi izstaigāt, mīļi aptecēt, mūžīgās Austras apņemto Sauli meklējot.
             Skanošais ceļš - ieskandēt balsi, dažādus mūzikas rīkus un savas dvēseles stīgas, mācoties izdziedāt, izspēlēt sevi, dzīvi un pasauli visādos ritos.
             Zaļais ceļš - mācīties pateikties, saņemot Dabas veltes, ļaujot augiem mūs spirdzināt, attīrīt, dziedināt, lai augums uzzied un smaržo dzīvības sulām brīvi ritot.
             Iekšējais ceļš - izzināt sevi kā brīnumu zemi, kur iespējams viss, paieties pretī dvēselei, izjūtot saskaņas, līdzsvara, skaistuma, miera, plašuma, maiguma veldzi.
             Spēka ceļš - apziņas modrībā vērot, kur ceļas. pulsē un krājas, un aizplūst dzīvības spēks, tad ielikt to kustībā, iegriežot dzīvesprieku.
             Darīšanas ceļš - rokas rada, darot rāda, atklāj citiem līdz šim slēpto, izteic sevī ieraudzīto, dvēselē iecerēto.
 


 .